Δερμοανάλυση Meicet MC88

  1. Θεραπείες
  2. Δερμοανάλυση Meicet MC88
Τι είναι η δέρμοανάλυση Meicet MC88

Η εξέταση με το σύστημα δερμοανάλυσης MEICET MC88 αποτελεί τον πιο αντικειμενικό και επιστημονικό τρόπο διάγνωσης των προβλημάτων του δέρματος σε όλες τις στοιβάδες του.

Χάρη στη δυνατότητα της πολυφασματικής απεικόνισης και ανάλυσης, συλλέγονται οπτικές πληροφορίες σε 8 τομείς που επηρεάζουν την υγεία του προσώπου και αναδεικνύονται οι πραγματικές ανάγκες του.

Πως γίνεται η διαδικασία;

Το μηχάνημά μας θα τραβήξει 5 φωτογραφίες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας διαφορετικά φίλτρα . Αυτές οι 5 εικόνες θα αναλυθούν από την εφαρμογή Meicet και, τέλος, 15 εικόνες θα παραχθούν για να μπορούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη διαφορετικών δερματικών προβλημάτων σε βάθος

5 φίλτρα RGB Light, Cross-Polarized Light, Parallel-Polarized Light, UV Light, Wood’s Light

Δερμοανάλυση MEICET MC88 Δερμοανάλυση MEICET MC88
Τι μας λέει η δερμοανάλυση και που μπορεί να βοηθήσει το δέρμα μου;

Οι 15 αναλυμένες εικόνες που θα παραχθούν από το μηχάνημα μας δίνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με :

Την ευαισθησία του δέρματος , την εμφάνιση ροδόχρου νόσου ή ακμή και την διαταραχή του δερματικού φραγμού

Τις επιφανειακές χρωστικές του και κηλίδες ή τις πιο βαθιές βλάβες από την ακτινοβολία του ηλίου, λόγω μελάσματος ή φωτογήρανσης, μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης ή μεταφλεγμονώδους ερυθήματος

Τον βαθμό επιμόλυνσης του δέρματος από τα βακτήρια που προκαλούν ακμή και φλεγμονή

Το επίπεδο παραγωγής σμήγματός, το βαθμό διεύρυνσης των πόρων και την δημιουργία κλειστών και ανοιχτών φαγέσωρων

Την ύπαρξη ρυτίδων και ρυτίδων αφυδάτωσης

Τον βαθμό ενυδάτωσης του δέρματος

Τον φυσικό τόνο

Τα χημικά υπολείμματα από την περιβαλλοντική μόλυνση και τα προιόντα που χρησιμοποιούμε

Την ηλικία του δέρματος σε σχέση με την ηλικία μας

Μας κάνει μία 5ετή πρόβλεψη της πορείας του δέρματος

Με το ειδικό λογισμικό , μας δίνει προτάσεις σχετικά με τα αίτια του προβλήματος , όπως η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, η χρήση λάθος προϊόντων περιποίησης, η έλλειψη ύπνου ή σωστής διατροφής , η κακή ενυδάτωση κτλ
Έτσι, γνωρίζοντας και το πρόβλημα και το αίτιο, μπορούμε να πετύχουμε πιο στοχευμένη λύση

 

Δερμοανάλυση MEICET MC88

Πλεονεκτήματα Meicet MC88

Πάνω από 5 εκατομμύρια πραγματικές αναλύσεις δέρματος με το Meicet MC88

Σύγκριση οπτικών πληροφοριών μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (το πριν με το μετά)

Παρέχει αριθμητική μέτρηση των βλαβών του δέρματος

Σύγκριση βιολογικής ηλικίας του εξεταζόμενου με την ηλικία του δέρματός του

Για να βοηθήσει στην ανάλυση των συμπτωμάτων, το σύστημα λογισμικού Meicet προσφέρει εξηγήσεις αναφοράς και πιθανές αιτίες ανάλογα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες κατά την ανάλυση δερματικών προβλημάτων και θα σταλούν στο mail σας ως τελική αναφορά.